Welkom op mijn webstek

U bent hier: Home > Stamboomonderzoek > Onze voorouders > Parenteel Van Den Brandhof > Berten ten Brandehove

Parenteel Van Den Brandhof > Berten ten Brandehove

I. Berten ten Brandehove, geb. omstr. 1350, vermeld tot 25 juli 1391.
Zijn zoon:

II. Johannes ten Brandehove, geb. omstr. 1375, vermeld tot 11 nov. 1404.
Zijn zoon:

III. Cone Brandehof, geb. Noord Deurningen omstr. 1410, landbouwer (op Brandehof).
Zijn zoon:

IV. N.N. Brandehof, geb. Noord Deurningen 1445, landbouwer (op Brandehof).
Zijn zoon:

V. N.N. Brandehof, geb. Deurningen omstr. 1495.
Zijn zoon:

VI. Johan Brandehof, geb. Noord Deurningen omstr. 1528, Landbouwer, vermeld tot 4 maart 1554.
Zijn zoon:

VII. Coert Brandehof, geb. Noord Deurningen omstr. 1566.
Uit zijn relatie met N.N. N.N., geb. 1568:

VIII. Jan Brandehof, geb. Noord Deurningen omstr. 1594, vermeld tot 20 febr. 1652, tot 24 jan. 1654 en tot 26 jan. 1654, tr. 1625 Geertken N.N., geb. 1595.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Brandehof, geb. Noord Deurningen omstr. 1630.
2. Arend Jansz, volgt IX.

IX. Arend Jansz van Brandhof, geb. Noord Deurningen omstr. 1632, Bakker, † Utrecht 21 febr. 1676, tr. Renswoude 24 april 1664 Evertjen Aerts van Emmickhuysen, dr. van Arris Teunise en Claasje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Branthof, ged. Utrecht (’t Antonie gasthuis) 14 febr. 1665.
2. Willemijntje van Brandhof, ged. Utrecht (Jacobikerk) 2 dec. 1666.
3. Agnes van Brandhof, ged. Utrecht 24 jan. 1669.
4. Gerrit Arentsz, volgt X.

X. Gerrit Arentsz van Brandhoff, ged. Utrecht (Domkerk) 18 dec. 1670, tr. Amerongen 25 nov. 1703 Marighjen Hendriks, ged. Amerongen 31 maart 1675, dr. van Hendrick Aelten en Aertje Roelen.
Uit dit huwelijk:
1. Arend Gerritsz, volgt XIa.
2. Hendrik Gerritse, volgt XIb.
3. Evertjen van den Brandhof, ged. Amerongen 28 april 1709.
4. Aartje Gerritse van den Brandhof, ged. Amerongen 25 febr. 1711.
5. Claasje van den Brandhof, ged. Amerongen 2 dec. 1714.
6. Peter van den Brandhof, ged. Amerongen 29 aug. 1717.

XIa. Arend Gerritsz van den Brandhof, geb. Amerongen 25 jan. 1705, † ald. 28 dec. 1778, tr. Driebergen 22 aug. 1745 Aeltje Kornelisse Floor, ged. Leersum 22 aug. 1717, † Amerongen 9 maart 1789, dr. van Cornelis Cornelisz en Neeltje Jans van Soest.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Arendsz, volgt XIIa.
2. Kornelis van den Brandhof, ged. Amerongen 1 nov. 1750, † Leersum 14 juli 1797.
3. Johannes Arendse, volgt XIIb.
4. Evert Arendsz, volgt XIIc.

XIIa. Gerrit Arendsz van den Brandhof, ged. Amerongen 3 maart 1748, tr. Amerongen 19 april 1772 Aaltje Hendriks van den Brandhof (XIId).
Uit dit huwelijk:

XIIIa. Aaltje van den Brandhof, ged. Amerongen 23 mei 1773, tr. (ondertr. Renswoude 19 okt.) 1792 Jan Cornelisz van der Meijden, zn. van Knelis Japikze en Hanna Gijsbertze Haalboom.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van der Meide, geb. Amerongen 1796, tr. Amerongen 24 febr. 1817 Aaltje van Ginkel.
2. Johanna, volgt XIVa.
3. Cornelis van der Meijden, geb. Amerongen 17 aug. 1800, tr. Leersum 4 april 1835 Hendrikje van den Brandhof (XIVk).

XIVa. Johanna van der Meide, geb. Amerongen 1799, tr. Amerongen 31 mei 1817 Aalt Hoogeweg, Landbouwer.
Uit dit huwelijk:

XVa. Aalbert Hoogeweg, geb. Rhenen omstr. 1825, tr. Amerongen 27 april 1855 Marritje van Ginkel, geb. Woudenberg omstr. 1836, dr. van Jan en Jannetje Broekhuizen.
Uit dit huwelijk:
Johanna Hoogeweg, geb. Leersum omstr. 1855.

XIIb. Johannes Arendse van den Brandhof, geb. Amerongen 1753, † Renswoude 9 aug. 1827, tr. (ondertr. Amerongen 3 febr.) 1792 Neeltje Hendrikse van den Brandhof (XIIf).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van den Brandhof, ged. Renswoude 7 juli 1793.
2. Arend, volgt XIIIb.
3. Albert, volgt XIIIc.

XIIIb. Arend van den Brandhof, geb. Renswoude 14 maart 1798, † ald. 14 jan. 1863, tr. Renswoude 19 okt. 1842 Johanna van Donkelaar, geb. Ede 19 maart 1814, † Renswoude 23 jan. 1886, dr. van Wulf en Marija van de Haar.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje van den Brandhof, geb. Renswoude 21 okt. 1843, † ald. 21 nov. 1843.
2. Johannes, volgt XIVb.
3. Neeltje van den Brandhof, geb. Renswoude 13 maart 1846, † Woudenberg 19 maart 1895, tr. Renswoude 18 febr. 1876 Jan van de Vliert, geb. Renswoude 27 okt. 1849, † Woudenberg 20 febr. 1934, zn. van Jacob en Cornelia Veldhuizen.
4. Wulfert, volgt XIVc.
5. Maria van den Brandhof, geb. Renswoude 12 maart 1849, † ald. 27 febr. 1911.
6. Hendrik, volgt XIVd.
7. Johanna, volgt XIVe.

XIVb. Johannes van den Brandhof, geb. Renswoude 10 dec. 1844, Landbouwer, † Renswoude 13 febr. 1909.
Uit zijn relatie met Alida van Ginkel, geb. 1856, † 1921:
1. Johanna van den Brandhof, geb. Renswoude 6 dec. 1880, † ald. 5 jan. 1944, tr. Renswoude 19 april 1906 Evert Lokhorst (XIVr,1).
2. Jan, volgt XVb.
3. Arend van den Brandhof, geb. Renswoude 23 dec. 1883, † ald. 15 april 1893.
4. Marinus, volgt XVc.
5. Willem van den Brandhof, geb. Renswoude 17 jan. 1887, † ald. 22 dec. 1897.
6. Dirkje van den Brandhof, geb. Renswoude 2 aug. 1888, tr. Renswoude 27 mei 1915 Hendrikus van den Bielerd, geb. Ede 18 maart 1886.
7. Neeltje van den Brandhof, geb. Renswoude 22 juni 1890, † ald. 24 maart 1977, tr. Renswoude 1 dec. 1921 Gerrit van Ingen, geb. Barneveld 1891.
8. Levenloze zoon, geb. Renswoude 20 febr. 1892.
9. Aartje van den Brandhof, geb. Renswoude 1 okt. 1893, † 15 maart 1988, begr. Barneveld (Algemene begraafplaats), tr. Renswoude 2 febr. 1921 Willem Hendrik Schimmel, geb. Barneveld 1896.
10. Maria van den Brandhof, geb. Renswoude 4 aug. 1895, † 15 maart 1989, tr. Renswoude 1 dec. 1921 Antonie van Ginkel, geb. Leersum 15 aug. 1894, † Renswoude 22 dec. 1973, zn. van Willem.
11. Alida van den Brandhof, geb. Renswoude 17 juli 1897, † Ederveen 5 mei 1983, tr. Renswoude 20 febr. 1924 Andries van den Broek.
12. Jannigje van den Brandhof, geb. Renswoude 16 april 1901, † Apeldoorn 10 juni 1979.

XVb. Jan van den Brandhof, geb. Renswoude 14 febr. 1882, Landbouwer, † Renswoude 14 juni 1962, begr. Renswoude bij kerk, tr. Renswoude 17 mei 1906 Willemijntje Bruis, geb. Renswoude 1881, dr. van Teunis en Jannetje Langelaar.
Uit dit huwelijk:
1. Alida van den Brandhof, geb. juli 1906, † Renswoude 3 dec. 1906.
2. Aart van den Brandhof, geb. Renswoude 3 jan. 1911, † ald. 23 juli 1980.

XVc. Marinus van den Brandhof, geb. Renswoude 29 mei 1885, Landbouwer, † Renswoude 6 okt. 1947, tr. Renswoude 24 okt. 1912 Evertje Vonk, geb. Veenendaal 19 sept. 1890, † Ede 11 maart 1972.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van den Brandhof, † 29 okt. 1998.
2. Alida van den Brandhof, geb. 6 jan. 1913, Directeur van Kooten Koek en Banketfebriek, † 29 okt. 2000, begr. Veenendaal.
3. Jannigje van den Brandhof, geb. 29 okt. 1916, † 5 juni 1999.

XIVc. Wulfert van den Brandhof, geb. Renswoude 14 okt. 1847, tr. Renswoude 30 maart 1883 Jannigje van Manen, geb. Renswoude 1865.
Uit dit huwelijk:
Teunisje van den Brandhof, geb. Barneveld 1886.

XIVd. Hendrik van den Brandhof, geb. Renswoude 29 sept. 1851, † ald. 27 jan. 1941, tr. Ede 18 okt. 1884 Derkje Bos, geb. Ede 31 dec. 1858, † Renswoude 28 okt. 1906, dr. van Jan en Roelofje van de Pol.
Uit dit huwelijk:
1. Arend, volgt XVd.
2. Jan, volgt XVe.
3. Johan, volgt XVf.
4. Roelof, volgt XVg.
5. Maria Johanna van den Brandhof, geb. Renswoude 13 mei 1895, † ald. 15 maart 1989, tr. Renswoude 7 okt. 1920 Martinus Hupkes, geb. Ede 22 febr. 1896.

XVd. Arend van den Brandhof, geb. Ede 28 jan. 1885, † Renswoude 30 maart 1938, begr. begraafplaats Renswoude.
Zijn kinderen:
1. Hendrik van den Brandhof, † 1986.
2. Cornelis, volgt XVIa.

XVIa. Cornelis van den Brandhof, geb. Renswoude 16 nov. 1909, Landbouwer, † 2 mei 1988.
Uit zijn relatie met Adriana van Velthuizen, geb. 28 jan. 1909, † 16 maart 1992:
Alida van den Brandhof, geb. Renswoude 9 jan. 1940, † ald. 17 jan. 1940.

XVe. Jan van den Brandhof, geb. Renswoude 14 jan. 1888, † ald. 30 dec. 1960, tr. Renswoude 23 mei 1913 Johanna van Maanen (XVh).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van den Brandhof, geb. Renswoude 4 aug. 1913. [Renswoude]
2. Johanna van den Brandhof, geb. Renswoude 24 april 1915, tr. Renswoude 13 okt. 1938 Hermanus van Doorn, geb. Ede 27 mei 1913.
3. Wijnand van den Brandhof, geb. Renswoude 24 nov. 1917, † ald. 30 april 1994, tr. Amerongen 22 aug. 1940 Leocadia Jagtenberg, geb. Appeltern 3 nov. 1920.
4. Dirkje van den Brandhof, geb. Renswoude 2 mei 1919, † Arnhem 9 jan. 1944, begr. Renswoude.

XVf. Johan van den Brandhof, geb. Renswoude 16 maart 1890, tr. Renswoude 17 juli 1919 Jannigje van Maanen (XVi).
Uit dit huwelijk:
Dirkje van den Brandhof, geb. Renswoude 26 okt. 1919.

XVg. Roelof van den Brandhof, geb. Renswoude 10 sept. 1892, † ald. 18 nov. 1970, tr. Woudenberg 21 okt. 1920 Jannetje van Ee, geb. 2 dec. 1895, † Renswoude 18 dec. 1968, dr. van Rik en Jannetje Blauwendraat.
Uit dit huwelijk:
Dirk van den Brandhof, geb. 29 okt. 1925, † 2 april 1999.

XIVe. Johanna van den Brandhof, geb. Renswoude 2 mei 1856, † ald. 1 jan. 1937, begr. bij kerk Renswoude, tr. Renswoude 19 febr. 1885 Wijnand van Maanen, geb. Renswoude 11 aug. 1861, † ald. 1 juli 1916, zn. van Johannes en Teunisje Veldhuizen.
Uit dit huwelijk:
1. Teunisje van Maanen, geb. Renswoude 13 febr. 1886.
2. Johanna, volgt XVh.
3. Jan van Maanen, geb. Renswoude 8 dec. 1888, tr. Renswoude 5 dec. 1918 Willemijntje Veldhuijsen.
4. Aart van Maanen, geb. Renswoude 2 jan. 1890.
5. Marinus van Maanen, geb. Renswoude 25 nov. 1891, † ald. 14 maart 1985.
6. Johannes van Maanen, geb. Renswoude 13 juni 1893, † Barneveld 15 jan. 1970.
7. Jannigje, volgt XVi.
8. Neeltje van Maanen, geb. Renswoude 3 maart 1896.
9. Willem van Maanen, geb. Renswoude 5 juni 1897.
10. Hendrik van Maanen, geb. Renswoude 29 sept. 1899, † ald. 12 (mnd. onb.) 1978.

XVh. Johanna van Maanen, geb. Renswoude 24 sept. 1887, † ald. 23 maart 1960, tr. Renswoude 23 mei 1913 Jan van den Brandhof (XVe).

XVi. Jannigje van Maanen, geb. Renswoude 8 okt. 1894, † ald. 25 maart 1971, tr. Renswoude 17 juli 1919 Johan van den Brandhof (XVf).

XIIIc. Albert van den Brandhof, geb. Renswoude 1802, ged. Amerongen 24 april 1802, † Renswoude 24 jan. 1873, tr. Renswoude 29 aug. 1835 Christina Bruis, geb. Renswoude 1808, † Amerongen 16 nov. 1876, dr. van Hendrik Jansen en Kornelia Dirksen de Lange.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIVf.
2. Hendrik, volgt XIVg.
3. Johanna van den Brandhof, geb. Amerongen 21 maart 1842, tr. 1e Amerongen 4 jan. 1868 Hendrik van Hal, geb. Veenendaal 1840; tr. 2e Amerongen 27 dec. 1873 Cornelis van Ginkel, geb. Renswoude 1831.
4. Cornelia van den Brandhof, geb. Amerongen 10 aug. 1844, † Veenendaal 31 jan. 1848.
5. Johannes, volgt XIVh.

XIVf. Neeltje van den Brandhof, geb. Renswoude 4 maart 1838, † ald. 13 april 1903, tr. Amerongen 16 juli 1858 Ruth Gijsbertsen, geb. Renswoude 1 juni 1831, Landbouwer -1858, † Renswoude 21 aug. 1882, zn. van Jan en Maartje van de Vendel.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Gijsbertsen, geb. Renswoude 9 maart 1859.
2. Albert Gijsbertsen, geb. Renswoude 25 juli 1860.
3. Marinus Gijsbertsen, geb. Renswoude 17 juni 1862, † ald. 18 juni 1867.
4. Christina Gijsbertsen, geb. Renswoude 22 maart 1864.
5. Jannetje Gijsbertsen, geb. Renswoude 30 dec. 1865.
6. Maaitje Gijsbertsen, geb. Renswoude 1869.
7. Cornelia Gijsbertsen, geb. Renswoude 7 febr. 1874.
8. Rijkje Gijsbertsen, geb. 1876.
9. Johanna Gijsbertsen, geb. 1878.

XIVg. Hendrik van den Brandhof, geb. Renswoude 9 dec. 1839, † ald. 13 maart 1881, tr. Amerongen 22 okt. 1874 Hendrika van de Vendel, geb. Leersum 1845.
Uit dit huwelijk:
1. Diderica van den Brandhof, geb. Amerongen 27 jan. 1876, † ald. 6 aug. 1878.
2. Christina, volgt XVj.
3. Jacob van den Brandhof, geb. Amerongen 7 mei 1879, tr. Ede 23 mei 1907 Grada van den Brink, geb. Ede 1882, dr. van Maria van Beek.

XVj. Christina van den Brandhof, geb. Amerongen 23 okt. 1876, † ald. 1 jan. 1945, tr. Rhenen 5 dec. 1907 Jan Krop, ged. Leersum 30 sept. 1871, † ald. 27 aug. 1928.
Uit dit huwelijk:
Jan Krop, geb. Veenendaal 6 sept. 1904, ged. Leersum, † 10 nov. 1918.

XIVh. Johannes van den Brandhof, geb. Amerongen 29 juli 1847, tr. Amerongen 28 juni 1869 Willemijntje Apeldoorn, geb. Amerongen 26 sept. 1849, † ald. 2 april 1915, dr. van Melis van Appeldoorn en Teuntje van Ginkel.
Uit dit huwelijk:
1. Christina van den Brandhof, geb. Amerongen 14 nov. 1869, tr. Amerongen 1 juli 1893 Rijk van Zwetselaar.
2. Teunisje van den Brandhof, geb. Amerongen 27 mei 1871, † Veenendaal 24 okt. 1932, tr. Amerongen 19 mei 1893 Arris Hardeman.
3. Cornelia van den Brandhof, geb. Amerongen 30 dec. 1872, † Leersum 12 juli 1929, tr. Leersum 11 dec. 1902 Jan van de Geer, geb. omstr. 1861, † Leersum 24 maart 1937.
4. Melisje van den Brandhof, geb. Amerongen 30 maart 1874, tr. Amerongen 7 juli 1900 Teunis van Ginkel.
5. Alberta van den Brandhof, geb. Amerongen 22 mei 1876, tr. Amerongen 7 juni 1904 Gijsbert Rauw.
6. Willemina van den Brandhof, geb. Amerongen 4 nov. 1877, † ald. 1 aug. 1933, tr. Amerongen 3 sept. 1904 Jan Appeldoorn, geb. Amerongen 11 nov. 1877, † Amerongen (Overberg) 12 aug. 1956.
7. Albert, volgt XVk.
8. Hendrik van den Brandhof, geb. Amerongen 25 sept. 1881, † Overberg (gem. Amerongen).
9. Jannigje van den Brandhof, geb. Amerongen 7 april 1883, † Overberg (gem. Amerongen) 2 dec. 1957.
10. Johanna van den Brandhof, geb. Amerongen 15 april 1885, † ald. 13 mei 1885.
11. Johannes, volgt XV-l.
12. Melis van den Brandhof, geb. Amerongen 8 jan. 1889, † ald. 20 april 1891.
13. Melis van den Brandhof, geb. Amerongen 22 mei 1892, † ald. 5 sept. 1892.

XVk. Albert van den Brandhof, geb. Amerongen 6 juni 1879, † Overberg (gem. Amerongen) 29 juni 1959.
Zijn dochter:
Everdina van der Meyden, geb. 10 aug. 1912, tr. 19 maart 1941 Johannes van den Brandhof (XV-l,1).

XV-l. Johannes van den Brandhof, geb. Amerongen 10 mei 1886, † Overberg (gem. Amerongen) 14 dec. 1970, tr. Amerongen 14 dec. 1912 Willempje van den Brandhof (XVIg).
Uit dit huwelijk:
Johannes van den Brandhof, geb. Wageningen 1913, † Overberg (gem. Amerongen) 10 aug. 1962, tr. 19 maart 1941 Everdina van der Meyden (XVk,1).

XIIc. Evert Arendsz van den Brandhof, ged. Amerongen 29 jan. 1758, koopman in granen, † Utrecht 20 jan. 1828, tr. Driebergen 26 nov. 1791 Aartje Cornelise Floor, geb. Driebergen 1774, † Utrecht 23 aug. 1831, dr. van Cornelis Cornelisse en Geertje Lamerts Lagerwey.
Uit dit huwelijk:
1. Arend van den Brandhof, ged. Driebergen 3 nov. 1793.
2. Cornelis van den Brandhof, ged. Leersum 22 mei 1795.
3. Arend, volgt XIIId.
4. Cornelis, volgt XIIIe.
5. Aaltje van den Brandhof, ged. Bunnik 23 maart 1800, tr. Oudwulven 30 okt. 1822 Gijsbertus van der Louw, geb. Oudwulven 1793.
6. Geertje van den Brandhof, ged. Utrecht 27 juni 1802, tr. Utrecht 11 dec. 1822 Jan Andries Mulder, ged. De Bilt 22 okt. 1779.
7. Evertje van den Brandhof, geb. Oudwulven 9 juli 1804, ged. Bunnik 22 juli 1804, † Wijk bij Duurstede 18 aug. 1867, tr. Oudwulven 22 juni 1821 Hendrik van Amerongen, geb. Langbroek 1787, † Wijk bij Duurstede 8 okt. 1864, zn. van Erris.
8. Aartje van den Brandhof, geb. Oudwulven 28 juli 1806, ged. Bunnik 10 aug. 1806, † Wilnis 18 dec. 1840, tr. Utrecht 31 mei 1826 Dirk Copijn, ged. Utrecht 24 juni 1804.
9. Neeltje van den Brandhof, ged. Bunnik 22 jan. 1809.
10. Neeltje van den Brandhof, ged. Bunnik 3 nov. 1811.
11. Johannes van den Brandhof, ged. Oud-Wulven 20 febr. 1820, † Utrecht 3 okt. 1822.

XIIId. Arend van den Brandhof, ged. Leersum 21 febr. 1796, predikant te Schalkwijk, Elst (Rhenen), en Saramacca (Suriname), † Terborgh 13 april 1883, tr. Renkum 3 juni 1823 Anna Sophia Pannekoek, geb. Renkum 28 juli 1799, predikant, † Suriname 10 nov. 1845, dr. van Nicolaas en Johanna Prins.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Theodora van den Brandhof, geb. Schalkwijk 25 maart 1824.
2. Evert Johannes van den Brandhof, geb. Elst (Rhenen) 4 dec. 1825, herder van de kolonisatie in Suriname, † Saramacca (Suriname) 17 jan. 1848.
3. Johanna van den Brandhof, geb. Rhenen 25 jan. 1830, † Amsterdam 9 nov. 1892, tr. Terborgh 18 febr. 1862 Arnold Hendrik de Hartog.
4. Nikolaas, volgt XIVi.
5. Arend, volgt XIVj.
6. Alida Geertruida van den Brandhof, geb. Rhenen 8 febr. 1839, tr. Terborgh 18 febr. 1862 Frederik Otto Theodoor Hajenius.
7. Anna Sophia van den Brandhof, geb. Rhenen 10 juni 1840, † Terborgh 9 april 1893.

XIVi. Nikolaas van den Brandhof, geb. Elst (Rhenen) 8 mei 1834, W.I. hoofdanbtenaar, van 1862 to 1882 distritsscommissaris te Suriname, † ’s Gravenhage 2 maart 1904, tr. Wijk bij Duurstede 26 juli 1860 Johanna Leonardine Josephine le Mahieu, geb. Vlissingen 31 aug. 1834, † ’s Gravenhage 2 aug. 1877.
Uit zijn relatie met Johanna Tuttel van der Weide, geb. Dokkum 1842, dr. van Johanna Andrea:
1. Joseph van den Brandhof, geb. Curacao 3 nov. 1884, tr. Apeldoorn 2 aug. 1916 Martha Jacoba Maria Voskuilen, geb. 1881.
2. Francina Hermina van den Brandhof, geb. Boston, USA 1 jan. 1886, † Zeist 18 juli 1965.
Uit zijn huwelijk:
3. Arend Evert van den Brandhof, geb. Wijk bij Duurstede 14 juni 1861, gezaghebber van Bonaire, † in zee bij Curacao 13 juni 1910, tr. Bonaire 1902 Henriëtte Catharina Clemencia Bennebroek Gravenhorst, geb. Curacao 22 mei 1863, † ald. 22 jan. 1925.
4. Zoon van den Brandhof, geb. Paramaribo 13 okt. 1862.
5. Zoon van den Brandhof, geb. Paramaribo 29 okt. 1863, † 22 april 1866.
6. Anna Sophia Henriëtte van den Brandhof, geb. 3 april 1865, † ’s Gravenhage 10 maart 1952.
7. Zoon van den Brandhof, geb. 10 juni 1866.
8. Johanna L.J. van den Brandhof, geb. Coronie (Suriname) 3 nov. 1867, † ’s Gravenhage 14 dec. 1939.
9. Zoon van den Brandhof, geb. 1868.
10. Nicolaas Johannes, volgt XVm.
11. Johan Leonard Marinus, volgt XVn.
12. Cornelis Wijand Theodoor, volgt XVo.

XVm. Nicolaas Johannes van den Brandhof, geb. 1870, gouverneur van Ambon, † Vlaardingen 11 juni 1943, tr. ’s Gravenhage 4 okt. 1894 Anna Catharina de Haan, geb. 1870, † 6 dec. 1949.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Aveline Josephine van den Brandhof, † Rotterdam 7 april 1967, tr. 6 juni 1931 J. Kroese, Jurist.
2. Nicolaas W. van den Brandhof, geb. Buitenzorg 30 juni 1895.

XVn. Johan Leonard Marinus van den Brandhof (Officier in de Orde van Oranje-Nassau), Genraal Majoor der Infanterie, geb. Beneden Coticca (Suriname) 25 juli 1871, † ’s Gravenhage 4 jan. 1941, tr. Anna Maria Hemert tot Dingshof, geb. ’s Gravenhage 11 sept. 1889, † ald. 11 juli 1971.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas van den Brandhof, geb. ’s Gravenhage 7 april 1909, tr. Ede 4 april 1939 Maria Anna Fischer, geb. Ede 18 okt. 1909.
2. Maria Louise Johanna van den Brandhof, geb. ’s Gravenhage 15 mei 1915.

XVo. Cornelis Wijand Theodoor van den Brandhof, geb. Nickerie 13 juli 1875, Jurist, † ’s Gravenhage 1 maart 1941, tr. Wormerveer 15 aug. 1907 Agatha Johanna Dekker, geb. 1879, † ’s Gravenhage 14 sept. 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Marinus, volgt XVIb.
2. Jan Alexander van den Brandhof, geb. ’s Gravenhage 4 aug. 1909, Econoom, accountant, † ’s Gravenhage 21 dec. 1974, tr. ’s Gravenhage 14 maart 1942 Ella Clara Lawick, geb. Groningen 24 dec. 1911.
3. Cornelis van den Brandhof, geb. ’s Gravenhage 18 juni 1912, tr. ’s Gravenhage 29 mei 1940 Louise H. van Schaegen.

XVIb. Dr. Ir. Marinus van den Brandhof, rijksmuntmeester, tr. Leiden 5 juni 1940 Henriëtte Elisabeth Ottolina Ruckert, geb. 1915, † De Bildt 30 okt. 1979.
Uit dit huwelijk:
Marijke Henriëtte Charlotte van den Brandhof, geb. De Bilt 26 april 1943, † 24 aug. 1989.

XIVj. Arend van den Brandhof, geb. Rhenen 21 febr. 1837, administrateur te Billiton, † Utrecht 9 aug. 1885, tr. Tandjong Panka (Billiton) 23 okt. 1871 Alice Felicité Marie Eleonare Jacqeline Ecoma Verstege, geb. Ajer Bangies (Sumatra) 16 okt. 1852, † Apeldoorn 30 april 1923; zij hertr. Alblasserdam 8 dec. 1886 Frans Harms von Lindern.
Uit dit huwelijk:
Anna Carolina Alice Leonie Julia van den Brandhof, geb. 1880, † Menton 3 febr. 1914, tr. Brussel/Rotterdam 28 juli 1904 Jacques Jacob, † Wassenaar 16 nov. 1950.

XIIIe. Cornelis van den Brandhof, ged. Bunnik 4 febr. 1798, Mareschaussee, tr. Utrecht 31 mei 1826 Maaike Zuydeweg, geb. Goes 16 april 1798, † Utrecht 13 febr. 1827.
Uit dit huwelijk:
1. Aartje Cornelia van den Brandhof, geb. Utrecht 13 jan. 1827, † Kattendijke 18 jan. 1829.
2. Adriana Maatje van den Brandhof, geb. Utrecht 13 jan. 1827, † 8 febr. 1887, tr. 10 aug. 1848 Adriaan de Beste, geb. 13 okt. 1828, † 25 nov. 1901.

XIb. Hendrik Gerritse van den Brandhof, ged. Amerongen 2 jan. 1707, tr. Neeltje Theunisse, ged. Renswoude april 1717.
Uit dit huwelijk:
1. Maeghjen van den Brandhof, ged. Amerongen 29 nov. 1739, † Maartensdijk 30 maart 1814, tr. Teunis Kornelisse Floor, ged. Leersum 5 aug. 1725, † Maartensdijk 6 febr. 1814, zn. van Cornelis Cornelisz en Neeltje Jans van Soest.
2. Aartje van den Brandhof, ged. Amerongen 9 juli 1747.
3. Gerrit van den Brandhof, ged. Amerongen 10 aug. 1749.
4. Grietje van den Brandhof, ged. Amerongen 10 aug. 1749, tr. Amerongen 8 juli 1764 Jan Johannes van Barnhorst.
5. Aaltje Hendriks, volgt XIId.
6. Hendrik Hendriks, volgt XIIe.
7. Evert van den Brandhof, ged. Amerongen 28 aug. 1757.
8. Neeltje Hendrikse, volgt XIIf.

XIId. Aaltje Hendriks van den Brandhof, ged. Amerongen 22 juli 1753, tr. Amerongen 19 april 1772 Gerrit Arendsz van den Brandhof (XIIa).

XIIe. Hendrik Hendriks van den Brandhof, ged. Amerongen 26 sept. 1755, † Veenendaal 3 jan. 1807, tr. Everijntje Janse van Hoevelaar, ged. Amerongen 16 sept. 1759, † Renswoude 11 juni 1822, dr. van Jan Janse en Willemijntje Everts.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt XIIIf.
2. Jan, volgt XIIIg.
3. Willem, volgt XIIIh.
4. Neeltje van den Brandhof, ged. Veenendaal 28 dec. 1794.
5. Neeltje Hendriksen, volgt XIIIi.
6. Willemijntje van den Brandhof, ged. Veenendaal 23 april 1799.
7. Evert Henriksen, volgt XIIIj.

XIIIf. Hendrik van den Brandhof, geb. Amerongen 9 dec. 1787, Landbouwer, tr. 1e Amerongen 10 maart 1811 Dirkje van Ginkel, ged. Amerongen 19 aug. 1792, † Renswoude 25 dec. 1834, dr. van Aart Hendrikse en Neeltje Dirksen van Ravenhorst; tr. 2e Amerongen 18 dec. 1840 Gijsbertha Harmina Uldrich, geb. 1795.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrikje, volgt XIVk.
2. Hendrik, volgt XIV-l.
3. Aart, volgt XIVm.
4. Jannetje, volgt XIVn.
5. Evert, volgt XIVo.
6. Gerritje, volgt XIVp.
7. Neeltje van den Brandhof, geb. Veenendaal 22 juni 1826.
8. Aartje van den Brandhof, geb. Veenendaal 1 maart 1828, † ald. 6 juni 1830.
9. Gerrit van den Brandhof, geb. Veenendaal 22 sept. 1829.

XIVk. Hendrikje van den Brandhof, geb. Amerongen 16 nov. 1811, tr. 1e Amerongen 21 mei 1830 Wulfert van Appeldoorn, geb. Amerongen 1805, † Leersum 27 febr. 1834, zn. van Gijsbert en Willemijntje van de Haar van de Meent; tr. 2e Leersum 4 april 1835 Cornelis van der Meijden (XIIIa,3).
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbert van Appeldoorn, geb. Amerongen 26 aug. 1830, tr. Amerongen 18 dec. 1854 Neeltje van Ginkel.
2. Aart van Appeldoorn, geb. Amerongen 6 jan. 1832, † Leersum 15 dec. 1834.
3. Hendrik van Appeldoorn, geb. Amerongen 18 april 1833.

XIV-l. Hendrik van den Brandhof, geb. Veenendaal 13 juni 1815, † Langbroek 7 maart 1848, tr. Langbroek 28 maart 1846 Hendrika Belmer, geb. Amsterdam 1822, † Maurik 6 sept. 1854, dr. van Daniel Pierre.
Uit dit huwelijk:
1. Gudelea van den Brandhof, geb. Langbroek 5 maart 1846, † ald. 9 juli 1847.
2. Dirkje Gudelia van den Brandhof, geb. Langbroek 11 april 1848, † 16 juli 1848.

XIVm. Aart van den Brandhof, geb. Veenendaal 11 juni 1817, Landbouwer, † Amerongen 20 febr. 1877, tr. Amerongen 20 jan. 1844 Willemijntje van der Meijden, geb. Amerongen 4 april 1827, dr. van Jacob en Reintje Brouwers.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje van den Brandhof, geb. Amerongen 3 april 1847, † Ede 22 jan. 1919, tr. Ede 22 febr. 1913 Jan Gerrit Buurman.
2. Reintje van den Brandhof, geb. Amerongen 24 sept. 1850, tr. 8 juli 1876 Hendrik van Ginkel, geb. Amerongen omstr. 1856.
3. Hendrik, volgt XVp.
4. Jacob van den Brandhof, geb. Amerongen 24 juli 1858, † ald. 1 sept. 1863.
5. Gerrit, volgt XVq.
6. Jacob, volgt XVr.

XVp. Hendrik van den Brandhof, geb. Amerongen 12 sept. 1855, † ald. 14 jan. 1938, tr. Amerongen 30 juni 1876 Dirkje van Ree, geb. Veenendaal 22 aug. 1859, † Amerongen 13 sept. 1943, dr. van Rijk en Evertje van der Meijden.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina, volgt XVIc.
2. Rijk van den Brandhof, geb. Amerongen 20 mei 1879, † ald. 22 dec. 1879.
3. Rijk, volgt XVId.
4. Aart van den Brandhof, geb. Amerongen 1 sept. 1882, † ald. 20 nov. 1882.
5. Aart, volgt XVIe.
6. Evert Jan, volgt XVIf.
7. Evertje van den Brandhof, geb. Amerongen 12 febr. 1888, tr. Amerongen 25 sept. 1915 Hendrik van Luttikhuizen, geb. Ede 17 mei 1884, zn. van Frank en Hendrikje Evertsen.
8. Maas van den Brandhof, geb. Amerongen 22 dec. 1889.
9. Willempje, volgt XVIg.
10. Hendrik van den Brandhof, geb. Amerongen 28 febr. 1895, † ald. 25 nov. 1895.
11. Gerritje van den Brandhof, geb. Amerongen 29 april 1899, tr. Amerongen 3 febr. 1921 Gerrit van Doorn, geb. Veenendaal 1889, Slager.

XVIc. Willemina van den Brandhof, geb. Amerongen 29 sept. 1877, tr. 1e Amerongen 23 nov. 1901 Gerard Bos, geb. Ede omstr. 1880, † ald. 22 okt. 1919; tr. 2e Ede 12 jan. 1923 Gerrit van Maanen, geb. Barneveld 13 maart 1866.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bertus Bos.
2. Hendrik Bos, † Ede 13 jan. 1907.

XVId. Rijk van den Brandhof, geb. Amerongen 9 okt. 1880, † Veenendaal 21 dec. 1944, tr. Amerongen 5 dec. 1903 Willempje Appeldoorn, geb. Amerongen 7 sept. 1884.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van den Brandhof, geb. Ede 13 juli 1904.
2. Hendrika van den Brandhof, geb. omstr. 1907, tr. 21 aug. 1926 Hutink Nicolaas Christiaan.

XVIe. Aart van den Brandhof, geb. Amerongen 21 okt. 1883, Spoorwegarbeider, tr. Renswoude 5 nov. 1915 Luutje van Eem, geb. Veenendaal 1895.
Uit dit huwelijk:
Frans van den Brandhof, geb. Amerongen 5 maart 1917.

XVIf. Evert Jan van den Brandhof, geb. Amerongen 4 jan. 1886, † Rhenen 17 aug. 1969, tr. Renswoude 25 aug. 1916 Gerritje Hoogeweg, geb. Renswoude 15 dec. 1889, † Rhenen 25 febr. 1972, dr. van Jan en Gerritje van Voorst.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van den Brandhof, geb. Renswoude 27 sept. 1916, † Amerongen 22 sept. 1944.
2. Dirkje, volgt XVIIa.
3. Gerrit, volgt XVIIb.

XVIIa. Dirkje van den Brandhof, geb. Ede 8 mei 1918, † Veenendaal 21 maart 2006, begr. Woudenberg 25 maart 2006, tr. Amerongen 17 aug. 1939 Jan van Dijk, geb. Amerongen 26 juni 1917, fabrieksarbeider bij Veenendaalse Spinnerij en Weverij (VSW), koster in de Nederlands Hervormde Kerk, spuiter bij bedrijf voor winkelbetimmering, controleur bij distributiekantoor 1941-1945, † Woudenberg 16 juli 1994, zn. van Jan en Roelofje Henken.
Uit dit huwelijk:
1. Roelofje van Dijk, geb. Amerongen 9 febr. 1940, ged. Overberg, Verpleegkundige -1963, † Zoetermeer 15 jan. 2005, begr. Woudenberg 20 jan. 2005.
2. Johannes van Dijk, geb. Veenendaal 22 febr. 1945, Onderwijzer 1965-, Rector -1999, † Veenendaal 17 april 2017.

XVIIb. Gerrit van den Brandhof, geb. Amerongen 27 aug. 1919, Medewerker benzinepomp, † Veenendaal 23 sept. 2000, tr. Amerongen 16 aug. 1945 Berendje Wissink, geb. Brummen 10 okt. 1922, † 9 febr. 2000, begr. Veenendaal 12 febr. 2000, dr. van Gerrit Willem en Maria Latte.
Uit dit huwelijk:

XVIII. Gerrit-Willem van den Brandhof, geb. Amerongen 19 aug. 1947, † Scherpenzeel 24 dec. 2007.
Zijn kinderen:
1. Gerrit Willem van den Brandhof, geb. 20 jan. 1976, † 14 sept. 1976.
2. Brandi Gerrina van den Brandhof, geb. 8 nov. 1977, † 26 juli 1978.

XVIg. Willempje van den Brandhof, geb. Amerongen 21 jan. 1892, tr. Amerongen 14 dec. 1912 Johannes van den Brandhof (XV-l).

XVq. Gerrit van den Brandhof, geb. Amerongen 27 mei 1861, Landbouwer, † Ede 17 jan. 1898, tr. Ede 14 juni 1884 Jannigje Bos, geb. Ede 28 aug. 1858, † ald. 21 jan. 1894, dr. van Maas en Jantje van de Berkt.
Uit dit huwelijk:
1. Maas van den Brandhof, geb. Ede 20 nov. 1884.
2. Aart, volgt XVIh.
3. Jan van den Brandhof, geb. Ede 8 nov. 1888, Agrariër, † Mitchellville, Iowa, USA 18 dec. 1968.
4. Willem, volgt XVIi.
5. Gijsbert, volgt XVIj.

XVIh. Aart van den Brandhof, geb. Ede 17 okt. 1886, † ald. 28 febr. 1924, tr. Ede 3 aug. 1912 Jacobje van Veldhuizen, geb. Ede 1 aug. 1891, † ald. 16 dec. 1981.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van den Brandhof, geb. Ede 19 juni 1912, † Amsterdam 5 maart 1949, tr. 1e Herman van den Brink; tr. 2e Ede 14 okt. 1968 Jacob Hardeman, geb. Ede 30 april 1911, † Utrecht 1 maart 1941, zn. van Teunis.
2. Jannigje van den Brandhof, geb. Ede 21 sept. 1914.
3. Gerrit van den Brandhof, geb. Ede 15 aug. 1916, Vertegenwoordiger.

XVIi. Willem van den Brandhof, geb. Ede 31 juli 1890, Winkelier, † Nijkerkerveen 15 juni 1984, tr. Hoevelaken 1 juni 1918 Hermijntje Veer, geb. Hoevelaken 2 juni 1897, † Nijkerk 20 mei 1991.
Uit dit huwelijk:
Gerrit van den Brandhof, geb. Hoevelaken 8 okt. 1918, Winkelier. [Nijkerkerveen]

XVIj. Gijsbert van den Brandhof, geb. Ede 28 aug. 1892, Spoorwegbeambte te Zevenaar, † Zevenaar 29 maart 1970, tr. Ederveen 18 juni 1924 Evertje van de Voort, geb. Ede 22 maart 1902, † Zevenaar 19 dec. 1961, dr. van Jan Reijer en Jacobje Ruttenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje van den Brandhof, geb. Duiven 20 maart 1925, † ald. 7 april 1925.
2. Jannigje van den Brandhof, geb. Duiven 30 nov. 1926, † Zevenaar, begr. Zevenaar.

XVr. Jacob van den Brandhof, geb. Amerongen 10 dec. 1863, † Ederveen 24 jan. 1963, begr. Ede, tr. Renswoude 4 mei 1883 Gerrigje van de Zandschulp, geb. Rhenen 7 nov. 1861, † 24 febr. 1933, dr. van Gerrit en Gerrigje Verhoef.
Uit dit huwelijk:
1. Aart, volgt XVIk.
2. Gerrigje van den Brandhof, geb. Ede 21 nov. 1888, tr. Ede 14 sept. 1916 Rijk Hendrik van Doorn, geb. Veenendaal 1886.
3. Gerrit van den Brandhof, geb. Ede 29 maart 1890, † ald. 8 juli 1891.
4. Gerritdina van den Brandhof, geb. Ede 24 mei 1892, tr. Ede 12 mei 1920 Rik van de Weerd, geb. Ede 20 febr. 1895.
5. Willemijntje van den Brandhof, geb. Ede 24 mei 1892, tr. 6 febr. 1919 Hendrik Snetselaar, geb. Ede 1 juli 1894, zn. van Aris en Roelofje Bos.
6. Jacob van den Brandhof, geb. Ede 26 sept. 1897, tr. Rhenen 16 maart 1922 Dirkje Wisgerhof, geb. Rhenen 26 april 1902.
7. Gerrit van den Brandhof, geb. Ede 15 juli 1900, tr. Maarn 11 aug. 1926 Everarda van Ginkel, geb. Maarn 2 jan. 1895.
8. Dirkje van den Brandhof, geb. Ede 14 jan. 1905, tr. Ede 23 febr. 1927 Gerrit Wisgerhof, geb. Rhenen 11 febr. 1901.
9. Jan van den Brandhof, geb. Ede 9 juni 1908, tr. Renswoude 9 jan. 1911 Johanna Groeneveld, geb. Renswoude 9 jan. 1911.

XVIk. Aart van den Brandhof, geb. Ede 2 juli 1888, † ald. 7 maart 1976, tr. Ede 31 mei 1913 Klara Cornelia van Nieuw Amerongen, geb. Ede 6 maart 1887, † ald. 23 dec. 1964.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob van den Brandhof, geb. Ede 27 sept. 1913, tr. Ede 19 jan. 1938 Geertje van Esse, geb. Ede 27 april 1915.
2. Peter van den Brandhof, geb. Ede 30 dec. 1914, † ald. 22 mei 1915.
3. Klara van den Brandhof, geb. Ede 16 mei 1916, tr. Ede 18 jan. 1939 Hendrik van den Brink, geb. Rhenen.

XIVn. Jannetje van den Brandhof, geb. Veenendaal 5 dec. 1818, tr. Kockengen 11 dec. 1847 Bart Koren, geb. Kockengen 1823.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Koren, geb. Laagnieuwkoop 1853, tr. Laagnieuwkoop 2 dec. 1881 Hendrika Rozina van Geelen.
2. Cornelis Koren, geb. Laagnieuwkoop 1856, tr. Laagnieuwkoop 14 nov. 1890 Hansje van Bemmel.

XIVo. Evert van den Brandhof, geb. Veenendaal 26 juli 1821, † Ede 14 juni 1899, tr. Ede 16 mei 1857 Evertje Schreuder, geb. Ede 31 maart 1833, dr. van Jan Daniel en Derkje Berends van Donkervoort.
Uit dit huwelijk:
1. Derkje van den Brandhof, geb. Ede 4 juli 1857.
2. Evert Jan, volgt XVs.
3. Hendrika van den Brandhof, geb. Ede 16 maart 1863.
4. Evertje van den Brandhof, geb. Ede 14 febr. 1866, † ald. 22 mei 1922, tr. 1 okt. 1898 Aart Berghegen, geb. Vollenhove 5 nov. 1872.
5. Hendrik van den Brandhof, geb. Ede 21 maart 1868.

XVs. Evert Jan van den Brandhof, geb. Ede 20 febr. 1860, Staatsspoorarbeider, † Ede 18 juli 1927, tr. Ede 6 april 1884 Jannetje Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XVI-l.
2. Evert van den Brandhof, geb. Bunnik 8 aug. 1893.
3. Lubertus van den Brandhof, geb. Ede 11 maart 1898.
4. Hendrik van den Brandhof, geb. Ede 27 juni 1901.
5. Willem van den Brandhof, geb. Ede 29 mei 1904.

XVI-l. Jan van den Brandhof, geb. Ede 29 nov. 1891, tr. Ede 12 april 1922 Geertrui Willemsen, geb. Ede 11 jan. 1892.
Uit dit huwelijk:
Jacob van den Brandhof, geb. Ede 31 juli 1926, † ald. 8 mei 1927.

XIVp. Gerritje van den Brandhof, geb. Veenendaal 24 maart 1823, Dienstmeid, landbouwster, † Veenendaal 27 jan. 1903, tr. Amerongen 2 jan. 1840 Jacob van Nieuw Amerongen, geb. Amerongen 20 april 1815.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van Nieuw Amerongen, geb. Amerongen 1840, tr. Amerongen 20 nov. 1868 Francina van den Berg.
2. Hendrik van Amerongen, geb. Veenendaal 1845, tr. Amerongen 15 nov. 1872 Neeltje Apeldoorn.
3. Jacob van Nieuw Amerongen, geb. Veenendaal 1850, tr. Amerongen 10 nov. 1876 Hendrikje van Brummelen.

XIIIg. Jan van den Brandhof, ged. Veenendaal 19 juli 1789, tr. Renswoude 23 febr. 1827 Neeltje van Ginkel, geb. Veenendaal 8 jan. 1807.
Uit dit huwelijk:
1. Everijntje van den Brandhof, geb. Ede, † ald. 3 juli 1827.
2. Hendrik van den Brandhof, geb. Veenendaal 29 maart 1831, † ald. 22 dec. 1832.
3. Hendrik van den Brandhof, geb. Veenendaal 14 mei 1835, † ald. 21 juni 1837.

XIIIh. Willem van den Brandhof, geb. Veenendaal 1791, Landbouwer, † Renswoude 4 febr. 1873, tr. Veenendaal 17 jan. 1835 Johanna Burger, geb. Barneveld 20 maart 1813.
Uit dit huwelijk:
1. Everijntje van den Brandhof, geb. Renswoude 3 aug. 1837, meid, tr. Veenendaal 3 okt. 1863 Frans Groeneveld, geb. Veenendaal 24 febr. 1838.
2. Hendrik van den Brandhof, geb. Renswoude 21 maart 1841.

XIIIi. Neeltje Hendriksen van den Brandhof, ged. Veenendaal 24 april 1796, † Renswoude 3 mei 1886, tr. Renswoude 4 april 1819 Dirk Harmsen van Dijk, ged. Renswoude 18 aug. 1793, † Veenendaal 1 april 1857, zn. van Harmen Jelissen en Jannigje Dirksen van Nieuwamerongen.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje van Dijk, geb. Renswoude 12 sept. 1819, † Veenendaal 17 jan. 1865, tr. Veenendaal 2 okt. 1840 Cornelis van Donkelaar, geb. Amerongen 10 mei 1817, † Ederveen 2 juni 1878.
2. Evertje van Dijk, geb. Renswoude 5 aug. 1823, † ald. 11 mei 1827.
3. Evertje van Dijk, geb. Renswoude 12 juni 1828, tr. Renswoude 19 okt. 1849 Brand Gerrit van Ravenhorst.
4. Hendrik, volgt XIVq.

XIVq. Hendrik van Dijk, geb. Renswoude 30 nov. 1833.
Zijn dochter:

XVt. Neeltje van Dijk, geb. Renswoude jan. 1866, tr. Renswoude 3 maart 1892 Evert van den Brandhof (XIVs).
Uit dit huwelijk:
1. Gerrithe Neeltje van den Brandhof, geb. Renswoude 3 dec. 1892.
2. Hendrik van den Brandhof, geb. Renswoude 19 maart 1895.
3. Evert van den Brandhof, geb. Renswoude 10 april 1897.
4. Maria van den Brandhof, geb. Renswoude 10 april 1899.
5. Hein van den Brandhof, geb. Renswoude 30 okt. 1901.

XIIIj. Evert Henriksen van den Brandhof, geb. Veenendaal 25 jan. 1801, † Renswoude 14 april 1871, tr. Renswoude 23 april 1830 Gerrigje van Dijk, geb. Veenendaal 29 nov. 1810, † Renswoude 26 aug. 1899, dr. van Jelis Harmsen en Pieternella van de Voort.
Uit dit huwelijk:
1. Everijntje van den Brandhof, geb. Renswoude aug. 1832, † ald. 21 nov. 1832.
2. Everijntje van den Brandhof, geb. Renswoude 18 juni 1833, † ald. 8 okt. 1834.
3. Pieter van den Brandhof, geb. Renswoude 6 dec. 1834, † ald. 17 dec. 1834.
4. Neeltje van den Brandhof, geb. Renswoude 6 maart 1838, † ald. 1 mei 1892.
5. Hendrik van den Brandhof, geb. Renswoude 14 juni 1839.
6. Jelis van den Brandhof, geb. Renswoude 13 sept. 1841, † ald. 18 maart 1925.
7. Everijntje van den Brandhof, geb. Renswoude 10 febr. 1844, † ald. 8 april 1869.
8. Petrus van den Brandhof, geb. Renswoude 10 maart 1847, † ald. 16 febr. 1849.
9. Nelletje, volgt XIVr.
10. Evert, volgt XIVs.
11. Gerrigje van den Brandhof, geb. Renswoude 11 okt. 1852, † ald. 31 maart 1920.

XIVr. Nelletje van den Brandhof, geb. Renswoude 27 aug. 1849, tr. (ondertr. Renswoude 13 juli) 1876 Hendrik Lokhorst, geb. Leersum 1846.
Uit dit huwelijk:
Evert Lokhorst, geb. Leersum 1881, tr. Renswoude 19 april 1906 Johanna van den Brandhof (XIVb,1).

XIVs. Evert van den Brandhof, geb. Renswoude 11 juni 1851, Landbouwer, † Utrecht 7 sept. 1904, tr. Renswoude 3 maart 1892 Neeltje van Dijk (XVt).

XIIf. Neeltje Hendrikse van den Brandhof, ged. Amerongen 2 nov. 1760, † Renswoude 24 juni 1847, tr. (ondertr. Amerongen 3 febr.) 1792 Johannes Arendse van den Brandhof (XIIb).Gegenereerd met Aldfaer 7.0 op 7 febr. 2019 12:42:35 door Jan Bos
Bestand C:\Users\Jan\Documents\Aldfaer\Stambomen\familie

Links naar diverse sites

Mijn site met stamboekgegevens »

WieWasWie »

 


 

Newsbox News03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found in the documentation on

cmsimple.org »


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News03".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es in der Dokumentation auf

cmsimple.org »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Inloggen

nach oben